LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 10
Obiekt jest chroniony przez wewnętrzną służbę ochrony z wykorzystaniem ochrony fizycznej do patrolowania terenu i kontroli ruchu osobowo-materiałowego na posterunku stałym przy bramie wjazdowej. Z zapisu w dzienniku wydarzeń prowadzonym w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie wynika, że w ostatnim półroczu nastąpił znaczny wzrost przypadków legitymowania osób przebywających na chronionym terenie bez uprawnień. Który z wymienionych czynników może wpływać na powstawanie tego typu zdarzeń?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.