LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Kto powinien przejąć obowiązki dowódcy konwoju w przypadku jego choroby lub konieczność hospitalizacji?

A.
B.
C.
D.