LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 18
Transport wartości pieniężnych odbywa się kolumną 6 samochodów, którą tworzą 4 bankowozy i 2 pojazdy ubezpieczające. Ilu konwojentów, zgodnie Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, należy przydzielić do tego transportu?

A.
B.
C.
D.