LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 8
Przy jakiej ilości jednostek obliczeniowych do transportu wartości pieniężnych bankowozem typu A należy przydzielić pojazd ubezpieczający?

A.
B.
C.
D.