LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 12
W której z wymienionych sytuacji uzgodniony plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie nie musi być zmieniany aneksem?

A.
B.
C.
D.