LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 5
Która z instrukcji, stanowiących załącznik do planu ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie, nic podlega uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.