LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 47
W trakcie nocnego patrolu terenu, pracownik ochrony zauważył iskry pojawiające się w miejscu, gdzie zwisający przewód linii wysokiego napięcia dotyka konarów drzewa. Niezwłocznie o tym fakcie poinformował dowódcę zmiany. Jakie czynności, zgodnie z przepisami bhp, powinien podjąć dowódca zmiany?

A.
B.
C.
D.