LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Współdziałanie służb ochrony z jednostkami ochrony przeciwpożarowej polega między innymi na

A.
B.
C.
D.