LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 41
Pojemnik specjalistyczny służący do transportu wartości pieniężnych, zgodnie z przepisami, musi być wyposażony w urządzenie utrudniające jego zabór. Które z wymienionych zabezpieczeń nie może być użyte w tym celu?

A.
B.
C.
D.