LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 11
Wybory do parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane są przez

A.
B.
C.
D.