LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 43
Które z wymienionych zdarzeń należy uznać za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i obiektów rafinerii paliwowej?

A.
B.
C.
D.