LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 11
Które procesy są stosowane podczas mechanicznego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach?

A.
B.
C.
D.