LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Który element węzła wodociągowego oznaczono cyfrą 1 na przedstawionym schemacie?
A.
B.
C.
D.