LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Ile wynosi rzędna włączenia do studzienki S2 pokazanego na schemacie przewodu sieci kanalizacyjnej?
A.
B.
C.
D.