LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 22
Na podstawie rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej określ liczbę płuczek zbiornikowych znajdujących się na parterze, które należy uwzględnić w przedmiarze robót.
A.
B.
C.
D.