LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Na podstawie pozycji kosztorysowej oblicz koszt materiałów pomocniczych do montażu studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej (systemowej) o średnicy 425 mm.
A.
B.
C.
D.