LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 31
Kto każdorazowo powinien potwierdzić wpisem do dziennika budowy swoją obecność na budowie sieci wodociągowej?

A.
B.
C.
D.