LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Na rysunku skrzynki gazowej cyfrą 1 oznaczono
A.
B.
C.
D.