LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Z którego rysunku dokumentacji projektowej można odczytać zagłębienie przewodu przyłącza gazu?

A.
B.
C.
D.