LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 19
Na podstawie przedstawionego rozwinięcia instalacji gazowej, posługując się danymi zawartymi w tabeli, oblicz sumę długości zastępczych odcinka od kuchenki gazowej do pkt 2.
A.
B.
C.
D.