LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 27
Na podstawie fragmentu kosztorysu oblicz wartość robocizny na wykonanie robót ziemnych związanych z budową przyłącza gazu.
A.
B.
C.
D.