LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
W jakiej kolejności należy zaplanować podane w ramce prace związane z budową sieci gazowej?
A.
B.
C.
D.