LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Aby przekazać sieć gazową odbiorcom do użytkowania, należy do dokumentacji załączyć protokół z

A.
B.
C.
D.