LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Rozpoczynając kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, w pierwszej kolejności należy zlokalizować wszystkie

A.
B.
C.
D.