LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Ile wyniesie zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia o wymiarach podłogi 5 x 6 m, jeżeli jednostkowy współczynnik zapotrzebowania na ciepło q wynosi 50 W/m2?

A.
B.
C.
D.