LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Przekazanie węzła ciepłowniczego do użytkowania odbywa się na podstawie protokołu sporządzonego podczas

A.
B.
C.
D.