LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 19
Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewania obmierza się

A.
B.
C.
D.