LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Ile powietrza należy dostarczyć do zasilania przedstawionej na schemacie mechanicznej wentylacji nawiewnej?
A.
B.
C.
D.