LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
Oblicz natężenie przepływu powietrza w pomieszczeniu szatni o wymiarach podłogi 4 × 4 m i wysokości 3 m wiedząc, że wskaźnik wymiany powietrza w tym pomieszczeniu wynosi 2 wymiany na godzinę.

A.
B.
C.
D.