LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
Dla określenia ilości powietrza wentylacyjnego w danym pomieszczeniu jest niezbędne przeprowadzenie pomiaru

A.
B.
C.
D.