LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 29
Organem podatkowym pierwszej instancji jest

A.
B.
C.
D.