LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 32
Jednostka redakcyjna aktu prawnego, wyodrębniona jako artykuł, paragraf, punkt lub litera, to

A.
B.
C.
D.