LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 26
Stosunek prawny charakteryzujący się równorzędnością stron, to stosunek

A.
B.
C.
D.