LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 16
Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela tego papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, to

A.
B.
C.
D.