LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 21
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest

A.
B.
C.
D.