LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 4
Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują

A.
B.
C.
D.