LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 14
Zasady wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę regulują przepisy prawa

A.
B.
C.
D.