LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 32
Zabezpieczeniem wierzytelności prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, jest

A.
B.
C.
D.