LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 43
Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres

A.
B.
C.
D.