LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 13
Operacje gospodarczą: KW - wykupiono weksel własny za gotówkę należy zaksięgować na kontach

A.
B.
C.
D.