LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 39
Dowodem księgowym zbiorczym jest

A.
B.
C.
D.