LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 42
Zdolność jednostki gospodarczej do terminowego regulowania bieżących zobowiązań ocenia się na podstawie wskaźnika

A.
B.
C.
D.