LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 41
Zamieszczony przepis wyraża zasadę
A.
B.
C.
D.