LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 13
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Klasyfikacji budżetowej wskaż właściwą klasyfikację wydatku poniesionego przez Komendę Powiatową Policji na zakup energii elektrycznej
A.
B.
C.
D.