LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 19
Do bezzwrotnych dochodów budżetu państwa zaliczane są

A.
B.
C.
D.