LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 13
Pismo jest sporządzone w układzie
A.
B.
C.
D.