LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 9
W zamieszczonym piśmie brakuje
A.
B.
C.
D.