LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 33
Na podstawie zamieszczonej tabeli określ, jaki procent uczniów tego Technikum stanowią uczniowie, którzy uzyskali ze statystyki ocenę nie wyższa niż dobry (4).
A.
B.
C.
D.