LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 32
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, ile wyniósł w roku 2012 wskaźnik rentowności majątku przedsiębiorstwa.
A.
B.
C.
D.