LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 17
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym roku odnotowano największy deficyt budżetowy.
A.
B.
C.
D.